TENTANG RIZATRADE

Syarikat ini telah ditubuhkan secara rasminya pada 14hb Mei 2007. Penubuhan syarikat ini secara dasarnya adalah untuk merealisasikan impian beberapa anak muda yang berpengalaman dan berpengetahuan di dalam bidang pertanian dan pemasaran, dengan wawasan untuk memajukan bangsa dan negara ke arah visi 2020.

Aktiviti utama Rizatrade adalah membekalkan baja dan racun kepada sektor-sektor yang memerlukan bekalan tersebut. Ini termasuk agensi-agensi kerajaan dan swasta serta orang perseorangan yang berkepentingan di dalam sektor pertanian.Tenaga penggerak di belakang syarikat ini adalah individu yang berpengalaman luas di dalam bidang pertanian dan pemasaran serta penyelidikan. Hasil daripada gabungan idea dan kepakaran ini maka lahirlah sebuah syarikat yang bukan sahaja menitikberatkan kualiti barangan yang didagangkan tetapi juga ke arah memberikan khidmat nasihat kepada pengguna cara-cara aplikasi pembajaan yang tepat dan bersesuaian dengan tanaman.

Syarikat ini juga telah diberi pengiktirafan

ISO 9001 : 2008 pada tahun 2016.

Semua gerak kerja di dalam syarikat ini adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan

oleh ISO 9001 : 2008

Prosedur dan jalan kerja yang ketat di dalam menghasilkan produk dan hasil kerja yang berkualiti.

MEDIA SOSIAL

BELI ONLINE

POLISI KESELAMATAN

Dasar Privasi

HUBUNGI KAMI

Tel Pejabat +60358855995
Whatsapp +60183202218
Email: info@impra.com.my

LOKASI IBU PEJABAT

32, Jalan Spring 34/31, Seksyen 34, 40470 Shah Alam, Selangor